KEMIANTEOLLISUUTEEN: Sekoittimia, annostelulaitteita, pakkauslaitteita sekä
höyryn- ja pölynpoistolaitteita.
KAPPALETAVARAN TUOTANTOON :Kuljetinjärjestelmiä, nostimia, laadunvalvontalaitteita, lavaus- ja pakkauslaitteita ja laitteita tuotannon eri vaiheisiin.
ENERGIATUOTETEOLLISUUTEEN: Kuljettimia ja pakkauslaitteita.
KIERRÄTYSLAITOKSIIN: Kuljettimia ja lajittelulaitteita.
PAPERITETOLLISUUTEEN: Kuivan hylkymateriaalin siirto- ja käsittelyjärjestelmiä.
MEKAANISEEN PUUNJALOSTUKSEEN: Puruputkistoja sekä pölynpoistolaitteita.